Consulting

Financiranje nekretnina

Ograničene opcije financiranja u Hrvatskoj mogu biti značajna prepreka za klijente koji žele ostvariti svoje projekte luksuznih nekretnina. Prema podacima Hrvatske narodne banke, dostupnost kredita i financiranja može biti izazovna, posebno za strane državljane ili one koji nisu upoznati s lokalnim tržištem. Na primjer, u posljednjem izvješću o monetarnoj politici, naglašeno je da je, iako se tržište kredita povećava, pristup financiranju i dalje jedno od pitanja s kojima se suočavaju mnogi potencijalni investitori u nekretnine. Ova poteškoća može značajno utjecati na napredak projekata, a naša uloga kao konzultanata za nekretnine je pružiti rješenja.

Kroz suradnju s lokalnim bankama i financijskim institucijama, možemo osigurati personalizirane financijske pakete koji odgovaraju potrebama naših klijenata, omogućujući im da ostvare svoje luksuzne nekretninske vizije bez nepotrebnih prepreka.