engineering

Glavni projekt

Projekt je vrlo važan zadatak, a koji mora sadržavati opis kuće, odnosno Vašu detaljnu viziju buduće nekretnine. Bitan je i budžet kojim se raspolaže, naravno, za predviđanje troškova gradnje.


Uz prvi korak, a to je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta predaje se idejno rješenje. Glavni projekt sadrži: arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt, strojarski projekt i geodetski projekt. 

Izradi glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, prethodi izrada elaborata za koje se pokaže potreba, i to je onda pismeni prilog u kojemu se neki predmet temeljito obrazlaže. Posebni uvjeti utvrđuju se prije postupka izdavanja građevinske dozvole. Javnopravna tijela (HEP, MUP, Hrvatske vode i ostala relevantna tijela u postupku…) dužna su na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete za gradnju građevine prikazane u glavnom projektu i izdati potvrdu glavnog projekta ako su zadovoljeni uvjeti.