Engineering

Osnove gradnje

Koje dokumente treba imati prije gradnje? Koje materijale koristiti za gradnju? Imamo sve odgovore!

Prvo što trebate provjeriti je ako se parcela na kojoj planirate graditi nalazi u građevinskom području i koja je namjena parcele. To je vidljivo u prostornom planu Vaše općine ili grada, a dokumenti prostornog uređenja dostupni su i online, a nadležni ured za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu u kojem planirate graditi je tu za više informacija. Svakako se može zatražiti i lokacijsa informacija, a to je jednostavni akt koji sadrži podatke o namjeni određenog prostora s osnova prostornoplanske dokumentacije.