engineering

Građevinska dozvola

Da bi investitor uopće mogao pristupiti gradnji, potrebna mu je pravomoćna građevinska dozvola. Građevinske dozvole izdaju veliki gradovi (iznad 35.000 stanovnika) i gradovi sjedišta županija za svoje područje ili županijski uredi za sve ostale općine i gradove na području županije. 

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor, a potrebno ga je uputiti nadležnom upravnom tijelu velikog grada, Grada Zagreba ili županije, nadležnom za upravne poslove graditeljstva ovisno o mjestu gdje se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija građevine. 

Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju je izdana i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine i za njeno izdavanje dovoljno je dokazati pravni interes. Građevinska dozvola izdaje se nakon postupka u kojem se provjeravaju uvjeti za izdavanje.