Svetovanje

Davki v RH

Davčne obveznosti za tuje investitorje ter fizične in pravne osebe s prebivališčem v Republiki Hrvaški igrajo ključno vlogo pri oblikovanju okvira poslovanja na trgu luksuznih nepremičnin na Hrvaškem. Za tuje investitorje je razumevanje kompleksnosti davčnega sistema nujno za pravilno načrtovanje in upravljanje finančnih virov.

Od prometa nepremičnin se obračuna davek na promet nepremičnin po stopnji 3 % oziroma davek na dodano vrednost po stopnji 25 %. Davek na promet nepremičnin se plača, če DDV od nepremičnine ni plačan.

Kdo in kdaj plača davek na promet z nepremičninami?

Zavezanec za DPN je pridobitelj – pravna ali fizična oseba, ki kupi ali pridobi nepremičnino z darilom, zamenjavo, dedovanjem ali kako drugače. PNP se izplača na podlagi odločbe davčne uprave in na podlagi pogodbe, ki jo davčni upravi predloži notar, ki je overil pogodbo o prodaji/darilu/zamenjavi nepremičnine.

Predpisane so tudi oprostitve plačila DPN. V gospodarskem prometu se DPN ne izplača ob vpisu nepremičnine v družbo, ko se nepremičnina pridobi v postopku pripojitve in delitve družb. DPN ne plačuje: enote lokalne in regionalne samouprave, državni organi, ustanove, katerih edini ustanovitelj je Republika Hrvaška ali JLP(R)S, ustanove in fundacije, vse pravne osebe, katerih edini ustanovitelj je Republika Hrvaška, Red. Navzkrižne in nepridobitne pravne osebe, registrirane za zagotavljanje humanitarne pomoči v skladu s posebnim predpisom, diplomatsko-konzularna predstavništva tuje države pod pogojem vzajemnosti in mednarodne organizacije, za katere je z mednarodno pogodbo dogovorjena oprostitev plačila DPN in druge osebe, navedene v določbah zakona o davku na nepremičnine.

Nepremičnine, ki so predmet DDV

Davčni zavezanec, vpisan v register zavezancev za DDV, je dolžan obračunati DDV po stopnji 25 % od dobavljene nepremičnine, razen v primeru predpisanih oprostitev.

Dobave so oproščene plačila DDV:

  • objektov ali njihovih delov in zemljišč, na katerih se nahajajo, razen pri dobavah pred prvo vselitvijo oziroma uporabo ali pri dobavah, pri katerih od datuma prve vselitve oziroma uporabe do datuma naslednje dobave ni minilo več kot dve leti,
  • kmetijsko zemljišče in vsa druga zemljišča, razen gradbenih.

Davčni zavezanec je torej dolžan obračunati DDV od dobavljenih:

  • stavbno zemljišče,
  • novogradnje pred prvo vselitvijo oziroma uporabo, njihove dele in zemljišča, na katerih se nahajajo, ter
  • stavbe, pri katerih od datuma prve uporabe do datuma naslednje dobave ni minilo več kot dve leti,
  • Roh-bau objekti in
  • rekonstruirane stavbe, če so stroški rekonstrukcije v preteklih dveh letih pred dobavo višji od 50 % prodajne cene.

Obvladovanje teh davčnih obveznosti zahteva skrbno spremljanje sprememb zakonodaje in posvetovanje s strokovnjaki. Naša storitev vključuje zagotavljanje natančnih informacij o davčnih obveznostih, analizo zadnjih zakonodajnih sprememb in personalizirane strategije, ki bodo strankam omogočile optimalno obvladovanje davčnih vidikov njihovih naložb v luksuzne nepremičnine na hrvaškem trgu.